fbpx

סייעות לחינוך המיוחד 136490

5,700.00

Young teacher sitting next to one of pupils and explaining him how to paint earthenware

פרטי הקורס

תאריך פתיחה: 22/11/2021
תאריך סיום: 27/07/2022
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 20:15
ימי לימוד: ב, ד
סניף: ירושלים

דרישות הקורס

מבחן אמצע, מבחן סיום, נוכחות בשיעורים, מטלות הגשה

הערות מיוחדות

קורס זה מוכר לגמול השתלמות, באישור ובפיקוח משרד החינוך

תכנית לימודים להורדה

לחצו להורדת מידע על הקורס סייעות לחינוך המיוחד 136490

כתובת ודרכי הגעה

קורס זה מתקיים בסניף ירושלים
כתובת הסניף: בית הדפוס 26 מרכז ספיר גבעת שאול ירושלים

קישורים חשובים

מרצה ראשי

גבי קונפינו

כבר בתחילת ההכשרה ניתן לגשת למרכזי הרשויות המקומיות עם אישור לימודים מטעם המכללה.
המאפשר לך להשתלב בעבודה בבתי ספר, בגני עירייה וגנים פרטיים כסייעת לחינוך המיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים..
ללומדים בקורס ! 270 ! שעות מוכרות לגמול השתלמות .
המהווה תוספת לשכר החודשי ולהפרשות הסוציאליות של הסייעת.

iw עִבְרִית
X
נגישות
0