fbpx

ירושלים


Reset

כותרתמחירמועד פתיחהמועד סיוםימי לימודשעות לימודמספר מפגשיםסהכ שעות
אחריות משפטית של עובדי ציבור 950.00 הוספה לסל
אינטליגנציה רגשית 700.00 הוספה לסל
אתיקה בארגונים 126495 (מרתון סוכות) 650.00 הוספה לסל
הנחיית קבוצות 128990 1,500.00 הוספה לסל
חוזים, מכרזים והתקשרויות 130336 900.00 הוספה לסל
חוכמת ההמונים 130151 950.00 הוספה לסל
כישורי חיים מנצחים (NLP) 131865 700.00 הוספה לסל
מבוא לכלכלת ישראל 129033 650.00 הוספה לסל
מרתון סוכות – גישור (בוקר) 700.00 הוספה לסל
מרתון סוכות – תקשורת ארגונית (בוקר) 700.00 הוספה לסל
ניהול איכות 123692 650.00 הוספה לסל
ניהול איכות ובקרת איכות 1,500.00 הוספה לסל
ניהול משא ומתן 129237 700.00 הוספה לסל
סייעות לגני ילדים אונליין 03
קורס זה מקנה תעודת הסמכה מוכרת מטעם מכללת ליאן ומאפשר ללומדת להשתלב כסייעת הן בגני עירייה והן בגנים פרטיים.
3,500.00 הוספה לסל
סייעות לגני ילדים אונליין 04
קורס זה מקנה תעודת הסמכה מוכרת מטעם מכללת ליאן ומאפשר ללומדת להשתלב כסייעת הן בגני עירייה והן בגנים פרטיים.
3,500.00 הוספה לסל
סייעות לחינוך מיוחד אונליין 04 3,500.00 הוספה לסל
סייעות לחינוך מיוחד אונליין 03
קורס זה מקנה תעודת הסמכה מוכרת מטעם מכללת ליאן ומאפשר ללומדת להשתלב בבתי ספר, בגני עירייה ובגנים פרטיים כסייעת ומשלבת לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
3,500.00 הוספה לסל
עבודת צוות 128559 850.00 הוספה לסל
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 129063 1,500.00 הוספה לסל
עריכה לשונית 129055 900.00 הוספה לסל
פיתוח מצוינות 123950 (מרתון סוכות) 650.00 הוספה לסל
קבלן רשום 131 9,999.00 הוספה לסל
שינוי ארגוני 117946 850.00 הוספה לסל
שיפור השירות וניהולו 129261 1,500.00 הוספה לסל
iw עִבְרִית
X
נגישות
0