קורסים – גמול השתלמות מקוון

שימו לב: התקבלה הנחייה חדשה ממשרד החינוך לפיה ניתן להירשם לכל הקורסים המקוונים ללא הגבלה עד 30.04.21 (ובתנאי שהקורס יסתיים עד 30.06.21). מחודש מאי כל לומד יהיה רשאי להירשם לקורס מקוון שנחשב עבורו קורס הכשרה בלבד.

ייתכנו שינויים נוספים ממשרד החינוך – אנו נעדכן בכל הנחייה חדשה.

טרם ההרשמה לקורס, אנא קראו בעיון את עמוד הנהלים וההנחיות.

באחריות כל משתלם לוודא מראש שהוא עומד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לגמול בקורס הנבחר ושהקורס רלוונטי עבורו מול ועדת הגמול האישית שלו.