קורסים – גמול השתלמות מקוון

טרם ההרשמה לקורס, אנא קראו בעיון את עמוד הנהלים וההנחיות.

באחריות כל משתלם לוודא מראש שהוא עומד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לגמול בקורס הנבחר.