מבחנים

המבחנים זמינים לצפייה רק בתאריכים המצוינים. אנא הצטיידו בסיסמה שקיבלתם מהמכללה כדי לגשת לבחינה. לא ניתן לגשת יותר מפעם אחת.

עריכה לשונית 132261
תאריך בחינה: 21/12

התחל מבחן

מאגרי מידע ומיפוי 133456
תאריך בחינה: 23/12

התחל מבחן

עריכה לשונית 132259
תאריך בחינה: 15/12

התחל מבחן

מגישי עזרה ראשונה
תאריך בחינה: 25/11

התחל מבחן

תכנון ובקרת פרויקטים 132222
תאריך בחינה: 30/11

ניהול משאבי אנוש 123816
תאריך בחינה: 28/10

התחל מבחן

סייעות לגני ילדים 16
תאריך בחינה: 28/10

התחל מבחן

הזירה התקשורתית 133071
תאריך בחינה: 25/10

התחל מבחן

סייעות אונליין 02
תאריך בחינה: 30/9

התחילי מבחן

הזירה התקשורתית 128916
תאריך בחינה: 25/10

התחל מבחן

ניהול פרויקטים 123811
תאריך בחינה: 04/11

התחל מבחן

פיננסים, מיסים וממון 129930
תאריך בחינה: 8/9

התחל מבחן

יישומי מחשב 132802(מ)
תאריך בחינה: 12/10-15/10

התחל מבחן

סייעות חנ"מ 8
תאריך בחינה: 27/10

התחל מבחן

לחץ ושחיקה 129258
תאריך בחינה: 8/9-9/9

התחל מבחן

תכנון ובקרת פרויקטים 130236
תאריך בחינה: 27/10

התחל מבחן

גישור 123492
תאריך בחינה: 5/10-13/10

התחל מבחן

חוכמת ההמונים 129943
תאריך בחינה: 3/9-6/9

התחל מבחן

ניהול משא ומתן 123748
תאריך בחינה: 8/9

התחל מבחן

תקשורת בינאישית 123491
תאריך בחינה: 9/9

התחל מבחן

סייעות לגני ילדים - עזרה ראשונה
תאריך בחינה: 26/8

התחל מבחן

תקשורת ארגונית 123494
תאריך בחינה: 26/8-27/8

התחל מבחן

מבוא למנהל ציבורי 127009
תאריך בחינה: 8/9

התחל מבחן

תקשורת ארגונית 131562
תאריך בחינה: 19/8

התחל מבחן

ערבית 129927
תאריך בחינה: 25/8

התחל מבחן

פיתוח זיכרון 127103
תאריך בחינה: 27/8-30/8

התחל מבחן