fbpx

קורס סייעות בגני ילדים

סייעות בגני ילדים ממלאות תפקיד ארגוני ופדגוגי בהתאם לתכנית הלימודים הנגזרת ממדיניות משרד החינוך. תפקיד זה חשוב ביותר ומשמעותי להמשך התפתחותו התקינה של הילד.

חוק חינוך חובה לגילאי 3 – 4 הביא לגיוס סייעות חדשות ברשויות המקומיות ובמסגרות פרטיות המוכרות על משרד החינוך. זאת ההזדמנות שלך  להשתלב כחלק מצוות חינוכי ולטפח את הדור הבא.

מכללת ליאן-המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי מקיימת קורסי סייעות לגני ילדים וקורסי סייעות לחינוך המיוחד.

המכללה מעסיקה את מיטב המרצים בתחום, אנשי אקדמיה ואנשי שטח, המעניקים ללומדים כלים להתמודד עם ילדים ועם הצרכים שלהם, עם ההורים, עם הרשויות ועם הסביבה החינוכית.

בסיום הקורס הבוגרים והבוגרות שלנו משתלבים בגנים, בבתי הספר ובצהרונים, והם חלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי במקום עבודתם.

מטרת הקורסים היא להכשיר את הסייעת להעניק את הטיפול המיטבי לילדים מהבחינה הקוגניטיבית, מהבחינה הרגשית ומהבחינה הלימודית.

בסיום הקורס תוענק תעודה מקצועית שתאפשר להשתלב בתחום בהצלחה, ובנוסף תוענק תעודה לגמול השתלמות באישור ובפיקוח משרד החינוך.

תעודה זו היא תנאי  כדי לעבור מכרז לקבלה לעבודה בתפקיד סייעת וחשובה ביותר גם לעובדות בגנים פרטיים ובצהרונים.

קורס פרונטלי

לימודי ערב

משך ההכשרה 10 חודשים

הקורסים מתקיימים בסניפי המכללה באשדוד ובירושלים

קורס סייעות לגני ילדים (גילאי 3 – 6)

נושאי הלימוד בקורס סייעות

iw עִבְרִית
X
נגישות
0