fbpx

מנהלי אחזקה למוסדות ציבור

רקע כללי על הקורס

בעידן שבו הטכנולוגיה מתפתחת וקיימות דרישות רגולטוריות מחמירות בתקני בנייה, ההשפעה על תחום המבנים והנדל”ן ניכרת מאוד. כיום מושקעים משאבים יקרים במבנים ובתחזוקתם, ועובדים רבים עוסקים בתחום ניהול, תפעול ותחזוקת מבנים.
כדי לעבוד בתחום זה נדרשים מיומנויות וידע רב לתפעול ותחזוקת מבנים. מנהלי תפעול ואחזקת מבנים מתמודדים עם חללים גדולים, מנגנונים טכנולוגים חדשניים, תחזוקת חשמל וכיבוי אש, בטיחות, גינון ועוד.

בקורס מנהלי אחזקה למוסדות ציבור יקבלו הלומדים כלים יישומיים בתחומים שונים הנדרשים לעבודת מנהל האתר: התמודדות עם ציבור משתמשי המבנים, הכנת תכנית עבודה לתחזוקה ולתחזוקה מונעת הכוללת בניית תקציב והקצאת משאבים פיננסיים, בניית צוות עובדי תפעול ואחזקה והכשרתו והתמחות בטכנולוגיות חדשניות להתייעלות ולחיסכון.

                       

להכשיר את הלומדים בקורס “מנהלי אחזקה למוסדות ציבור”  ולהעניק להם כלים לניהול מבנים ברמה הגבוהה ביותר תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות.

בסיום הקורס תקבל תעודת “מנהל אחזקה למוסדות ומבני ציבור”  מטעם מכללת ליאן המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי

לימודי ערב
180 שעות לימוד
הקורסים מתקיימים בסניפי המכללה באשדוד ובירושלים.

  • מתן כלים להתייעלות, לחדשנות ולחיסכון לעוסקים בתחום
  • עבודה מאתגרת בשכר גבוה
  • אפשרות להשתלב בתפקידים בחברות פרטיות ובחברות ציבוריות או ממשלתיות
  • בעלי 10 שנות לימוד לפחות
  • בעלי רקע טכני
  • בעלי ניסיון בתחום אחזקה ותפעול מבנים

נושאי הלימוד

iw עִבְרִית
X
נגישות
0